اشراق

یادداشت های یک فرهنگ دوست
پنجشنبه, ۱ مرداد ۱۳۸۸، ۰۸:۱۸ ب.ظ

برادر عزیز مراقب سقوط باش!!

1. افراد مختلف در برهه های مختلفی از زندگی خود  همواره انتخاب هایی را بر اساس معیارهای گوناگونی دارند و البته هیچ کس از این قاعده مستثنی نمی باشد . پر واضح است که در این انتخاب ها ارزش و معیار انتخاب ها به صورت بسیار فاحشی از ملاک آن ها پایین تر است و بی شک این ملاک هاست که ماندگاری دارند و در این مسیر رو به پیشرفت ، تداوم یافته و به روز رسانی می شوند ؛ بر همین اساس چه بسا ممکن است که  در این وادی انتخاب های اشتباهی صورت پذیرد  که در این صورت به صورت خودکار و در فرض واضح بودن معیارها بلافاصله تصحیح می شوند .

2. در علم شریف و اصیل فقه اسلامی و در موضوع " وکالت " مباحثی در رابطه با زمان انقضای وکالت مطرح است که تقریبا در مواردی بزرگواران با آن آشنا هستند که از آن جمله می توان به " عزل از جانب موکل " و یا " انقضای مدت وکالت " نام برد لکن موردی هم وجود دارد که شاید برای کاربران محترم جالب باشد و آن " انعزال از وکالت " است بدین معنی که وکیل در صورتی که رضایت موکل را فراهم نیاورد چه بسا نیازی به عزل هم نباشد و این فرد خود به خود از وکالت عزل می شود . پس رضایت موکل در ادامه وکالت شرط است .

3. صحبت های اخیر رهبری به نظرم دو شاه بیت مهم داشت ، یکی " در میان ملت ایران سلایق مختلفی در عرصه زندگی اجتماعی وجود دارند که هر کدام نظر خود را بیان می‌کنند اما آنجایی که ملت احساس می‌کنند، مسئله دشمنی با نظام در میان است و دستی، حرکتی را برای ضربه زدن به نظام مدیریت می‌کند، از او فاصله می‌گیرند، حتی اگر همان شعاری را بدهد که ملت به آن معتقد است" و دیگری " همه باید مراقب گفتار و مواضع و حتی نگفتن‌های خود باشند زیرا نگفتن مسائلی که باید گفت، عمل نکردن به وظیفه است و گفتن مسائلی که نباید گفت، عمل کردن بر خلاف وظیفه است .... نخبگان مراقب باشند، زیرا در امتحان عظیمی قرار گرفته اند و موفق نشدن در این امتحان، تنها مردود شدن نیست بلکه موجب سقوط آنان خواهد شد. " . خوب است که همه ساستمداران به این نکات توجه داشته باشند .

4. انتخاباتی که گذشت از جهات مختلف قابل تامل و بررسی فراوانی است و صد البته توجه به نیروهای اطراف کاندیداها بالاخص حلقات اول آن ها و نیروهای سینه چاک هر کاندیدا جامعه شناسی بسیار دقیقی را به آگاهان تحویل می دهد . چنان چه به عنوان مثال در حول شخص پیروز انتخابات و در میان علاقه مندان متعصب ایشان غالبا معیارها بود که اولویت بر انتخاب داشت . نکته ای که شاید این روزها خود جناب رییس جمهور هم از آن غافل باشند . بی شک یکی از مهم ترین دلایل این جمع – که حقیر نیز بر این باور می باشم – برای رای دادن به ایشان باور به  اطاعت محض شخص رییس جمهور از مقام عظمای ولایت ( روحی له الفداء)  و منویات دین مبین اسلام که تجلی گاه آن نظرات گهربار مراجع عظام تقلید  و گسترش شاخصه های مذهبی در دولت آینده بوده است . لذاست که بر اساس این معیار ها دست به انتخابی زده شده است .

از دیگر سو جایگاه رفیع مقام ولایت در ساختار حکومت اسلامی – که آرمانمان است – و صد البته جمهوری اسلامی و اظهار نظر صریح و بی پرده ی معظم له در موضوعاتی که به عقیده ی بنده حتی نتوان حکم حکومتی را بر آن گذاشت ، واجب الاطاعه خواهد بود و بی شک معیار و میزان اعتقاد به این ملاک ها نه با دست بوسی در حین تنفیذ که با عمل کردن به منویات مقام رفیع ولایت خواهد بود بدون هیچ شک و شبهه ای و لذاست که در غیر این صورت بی شک این روند تصحیح خواهد شد و شخص رییس جمهور بر اساس همان قاعده ی فقهی " منعزل " خواهند شد حداقل از جانب آن رایی که من به ایشان داده ام .

امرور روز امتحانی بزرگ است آقای رییس جمهور که موفق نشدن در آن " سقوط " خواهد بود . امتحان انتخاب میان " اعتماد شخصی " و یا " تشخیص مولا " و مطمئن باشید که "  آنجایی که ملت احساس می‌کنند، مسئله دشمنی با نظام در میان است و دستی، حرکتی را برای ضربه زدن به نظام مدیریت می‌کند، از او فاصله می‌گیرند، حتی اگر همان شعاری را بدهد که ملت به آن معتقد است "نوشته شده توسط مهدی صنعتی
ساخت وبلاگ در بلاگ بیان، رسانه متخصصان و اهل قلم

اشراق

یادداشت های یک فرهنگ دوست

هنر
  • یا مرتضی علی (ع)
کتاب
  • “بوی خوش عطر” رونمایی شد
طبقه بندی موضوعی

برادر عزیز مراقب سقوط باش!!

پنجشنبه, ۱ مرداد ۱۳۸۸، ۰۸:۱۸ ب.ظ

1. افراد مختلف در برهه های مختلفی از زندگی خود  همواره انتخاب هایی را بر اساس معیارهای گوناگونی دارند و البته هیچ کس از این قاعده مستثنی نمی باشد . پر واضح است که در این انتخاب ها ارزش و معیار انتخاب ها به صورت بسیار فاحشی از ملاک آن ها پایین تر است و بی شک این ملاک هاست که ماندگاری دارند و در این مسیر رو به پیشرفت ، تداوم یافته و به روز رسانی می شوند ؛ بر همین اساس چه بسا ممکن است که  در این وادی انتخاب های اشتباهی صورت پذیرد  که در این صورت به صورت خودکار و در فرض واضح بودن معیارها بلافاصله تصحیح می شوند .

2. در علم شریف و اصیل فقه اسلامی و در موضوع " وکالت " مباحثی در رابطه با زمان انقضای وکالت مطرح است که تقریبا در مواردی بزرگواران با آن آشنا هستند که از آن جمله می توان به " عزل از جانب موکل " و یا " انقضای مدت وکالت " نام برد لکن موردی هم وجود دارد که شاید برای کاربران محترم جالب باشد و آن " انعزال از وکالت " است بدین معنی که وکیل در صورتی که رضایت موکل را فراهم نیاورد چه بسا نیازی به عزل هم نباشد و این فرد خود به خود از وکالت عزل می شود . پس رضایت موکل در ادامه وکالت شرط است .

3. صحبت های اخیر رهبری به نظرم دو شاه بیت مهم داشت ، یکی " در میان ملت ایران سلایق مختلفی در عرصه زندگی اجتماعی وجود دارند که هر کدام نظر خود را بیان می‌کنند اما آنجایی که ملت احساس می‌کنند، مسئله دشمنی با نظام در میان است و دستی، حرکتی را برای ضربه زدن به نظام مدیریت می‌کند، از او فاصله می‌گیرند، حتی اگر همان شعاری را بدهد که ملت به آن معتقد است" و دیگری " همه باید مراقب گفتار و مواضع و حتی نگفتن‌های خود باشند زیرا نگفتن مسائلی که باید گفت، عمل نکردن به وظیفه است و گفتن مسائلی که نباید گفت، عمل کردن بر خلاف وظیفه است .... نخبگان مراقب باشند، زیرا در امتحان عظیمی قرار گرفته اند و موفق نشدن در این امتحان، تنها مردود شدن نیست بلکه موجب سقوط آنان خواهد شد. " . خوب است که همه ساستمداران به این نکات توجه داشته باشند .

4. انتخاباتی که گذشت از جهات مختلف قابل تامل و بررسی فراوانی است و صد البته توجه به نیروهای اطراف کاندیداها بالاخص حلقات اول آن ها و نیروهای سینه چاک هر کاندیدا جامعه شناسی بسیار دقیقی را به آگاهان تحویل می دهد . چنان چه به عنوان مثال در حول شخص پیروز انتخابات و در میان علاقه مندان متعصب ایشان غالبا معیارها بود که اولویت بر انتخاب داشت . نکته ای که شاید این روزها خود جناب رییس جمهور هم از آن غافل باشند . بی شک یکی از مهم ترین دلایل این جمع – که حقیر نیز بر این باور می باشم – برای رای دادن به ایشان باور به  اطاعت محض شخص رییس جمهور از مقام عظمای ولایت ( روحی له الفداء)  و منویات دین مبین اسلام که تجلی گاه آن نظرات گهربار مراجع عظام تقلید  و گسترش شاخصه های مذهبی در دولت آینده بوده است . لذاست که بر اساس این معیار ها دست به انتخابی زده شده است .

از دیگر سو جایگاه رفیع مقام ولایت در ساختار حکومت اسلامی – که آرمانمان است – و صد البته جمهوری اسلامی و اظهار نظر صریح و بی پرده ی معظم له در موضوعاتی که به عقیده ی بنده حتی نتوان حکم حکومتی را بر آن گذاشت ، واجب الاطاعه خواهد بود و بی شک معیار و میزان اعتقاد به این ملاک ها نه با دست بوسی در حین تنفیذ که با عمل کردن به منویات مقام رفیع ولایت خواهد بود بدون هیچ شک و شبهه ای و لذاست که در غیر این صورت بی شک این روند تصحیح خواهد شد و شخص رییس جمهور بر اساس همان قاعده ی فقهی " منعزل " خواهند شد حداقل از جانب آن رایی که من به ایشان داده ام .

امرور روز امتحانی بزرگ است آقای رییس جمهور که موفق نشدن در آن " سقوط " خواهد بود . امتحان انتخاب میان " اعتماد شخصی " و یا " تشخیص مولا " و مطمئن باشید که "  آنجایی که ملت احساس می‌کنند، مسئله دشمنی با نظام در میان است و دستی، حرکتی را برای ضربه زدن به نظام مدیریت می‌کند، از او فاصله می‌گیرند، حتی اگر همان شعاری را بدهد که ملت به آن معتقد است "

۸۸/۰۵/۰۱ موافقین ۰ مخالفین ۰
مهدی صنعتی

نظرات  (۷)

۰۹ مرداد ۸۸ ، ۰۹:۵۶ پاسخ به رضا
اگر استدلال جوانفکر درست بود چرا رهبری نامه ی ارشادی!!!!!!!!!!!!! خود را بعد از یک هفته بی توجهی احمدی نژاد به صدا و سیما برای پخش دادند.
در نامه رهبری کلمه‌ی «الزامی است» وجود دارد. رابطه‌ی ارشاد!!! و الزام چیست؟!!!!
۰۶ مرداد ۸۸ ، ۰۱:۵۲ علی بحرانی(فرزاد)
سلام مهدی عزیز!
بالاخره بعداز یک ماه و نیم به روزم کردم
پیروز باشی
سلام
من بعد از خواندن نظر جوانفکر مبنی بر مکاتبات درونی و نوع نامه آقای خامنه ای درک کردم چرا 7 روز طول کشیده که جواب بدهدچون این حکم رسمی نبوده بلکه نوعی ارشاد بوده و این آقایان کاتولیک تر از پاپ نتوانسته اند یا نخواسته اند جلو خود را برای انتشار نامه خصوصی رهبری بگیرند.
البته این برکناری وزرا در این چند روزه آخر مشکوک می زند گویی ایشان دچار مشکل اساسی شده اند.
سلام حاج مهدی
اول اینکه این کلمات عربی بکار می بری و برای من بی سواد کار را کمی مشکل می کنه
البته خوب شد که حضوری توضیح دادید
آقا کیف کردم
و انصافاً به انصافتان پی بردم
و اینکه آدم منطقی هستید
و تعصبی از شخصی دفاع نمی کنید
البته ما قبل از شما می دانستیم که آقای رئیس جمهور خیلی اشتباه داره و ممکنه این اشتباهاتش دوباره تکرار بشه و دودش تو چشم بنده و جنابعالی بره
ولی مطلب شما که با شجاعت تمام نوشته شده قابل تقدیره
هر چند که من طرفدار مشایی هستم
البته طرفدار شما هم هستم
مخصوصاً با این مطلب خوب
سلام
یادته می گفتم این پفیوز مطیع رهبری نیست! از قضیه ی شورای شهر تابلو کرد تا همین حج الانم که مشایی!
بی شعور نوشته طبق قانون،کانه اگر قانون نبود نظر آقا مهم نبود اصلا!
اواخر دوره ی دوم خاتمی اونهایی که بهش رای داده بودن تو دانشگاه داد می زدن: خاتمی پینوشه رای ما کوفتت بشه
حالا ما در اوائل دور دوم احمدی باید به فکر این شعار ها باشیم
احمدی پینوشه رای ما کوفتت بشه
به شدت معتقدم احمدی نژاد بعد از دوره ی ریاست جمهوری اش جرثومه ای قدرت طلب خواهد شد مثل هاشمی شاید،البته بدون انکه سیاست و تدبیر و فهم و تجربه و سابقه وووو هاشمی را داشته باشد.
پفیوز پرور است دموکراسی! آقا مهدی!
سلام
با اینکه من مخالف بودن آقای مشایی هستم ولی بودن یا نبودن ایشان در این سمت اینقدر ارزش نداشت که تمام قوا از دانشجو گرفته تا بسیاری از بزرگان دین ومملکت هزینه بدهند و آن را اینقدر پیچیده کنند.
بودن یک سمت سوری که از لحاظ اجرایی مهم هم نیست نباید به سوژه اول کشور ما بدل شود و یک اشاره کوچک کافی بود. ضمن اینکه این دارد تبدیل به بودن یا نبودن می شود.
از یک منظر دیگر هم باید نگاه کرد که باید برای سلیقه رئیس جمهور احترام قائل شویم چراکه اگر بخواهیم در کوچکترین کار ریاست جمهوری اینجوری موضع بگیریم دیگر صلابتی برای دیگر تصمیمات ایشان باقی نمی ماند.
سلام مهدی جان
احوالت؟!
مطلبت را خواندم.دلم می خواهد کمی خاطره بگویم(بنویسم)
4سال پیش یادت است؟انتخابات 84.می دانم که می دانی رایم با احمدی نژاد نبود.علتش را مطمئن نیستم بدانی.فکر می کنم همان موقع هم در خلوص نیت و توانایی و پرکاری و...دکتر تردید(معتنا به)ی نداشتم.تمام دلیلم ریسک بود.می دانستم که تا کنون(آن زمان) توی هیچ کابینه ای نبوده.کم تجربه است.می دانستم نژختگی خواهد کرد(حدس می زدم)باید هزینه شود تا او یک رییس جمهور شود.اما شد.همه ی هزینه ها شد.لطف خدا بود و عنایت امام زمان و همراهی رهبری تا این کودک را قدم به قدم شیوه ی راه رفتن آموخت.اما ایندوره تردید نکردم.گفتم هزینه ای که باید می شد شده.دیگر هنگام بهره برداری است.نهالیکه 17 میلیون نفر-درست یا غلط-کاشتند امروز هنگام ثمرش رسیده.نزدیک به 25 میلیون شدیم تا از میوه هایش بچشیم.بی خار!
اما نمی دانم چه شده؟! خودم هم گیجم تا حدودی.انتظار این خطاها را نداشتم.
فقط می توانم دعا کنم از این ماجراها در این 4 سال دیگر نداشته باشیم.
احمدی نژاد برای من و خیلی ها-بالاصاله- ارزشی ندارد.من احمدی ای را برگزیدم که این گونه فریادش می زدیم:
احمدی دلاور×پیرو خط رهبری
احمدی دلاور×قوت قلب رهبر
مباد روزی که چنگ به دل آقا بیاندازد! خدا کند دل آقا خون نشود!
(دلم گرفته بود خواستم این جا چند خطی درد دل کنم.فکر می کنم امثال شما بهتر بفمیدم)
منتظرم...

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">